Misyon & Vizyon

İnşaat Mühendisliği Misyon & Vizyonu

Misyon

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve inşaat sektöründeki öz görevi:

Lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmek.

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.

 

Vizyon

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen düşünmeyi öğrenmeyi araştırmayı sorgulamayı bilen uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgilerle donanımlı ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.