İnşaat Mühendisliği Bölümü

Muafiyet

  • Önceden kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi tıklayınız..
 

Alan İçi Seçmeli Ders Muafiyeti
MADDE 9- (1) Öğrencinin önceden kayıtlı bulunduğu üniversite bölümünde/programında yer alan bir dersin Avrasya Üniversitesinde kayıt yaptırdığı programda karşılığı yoksa ve söz konusu ders öğrencinin bilgisini destekleyici, mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve etkinlikleri kazandıran bir ders ise; öğrencinin kayıt yaptırdığı Bölüm Başkanlığı’nın önerisi üzerine, içeriğine bakılmaksızın Alan İçi Seçmeli bir ders yerine sayılarak yönetim kurulu kararı ile not dönüşümü yapılabilir.

Alan Dışı Seçmeli Ders Muafiyeti
MADDE 10- (1) Öğrencinin önceden kayıtlı bulunduğu üniversite bölümünde/programında yer alan bir dersin Avrasya Üniversitesinde karşılığı yoksa ve söz konusu ders öğrencinin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen bir ders ise; öğrencinin kayıt yaptırdığı Bölüm Başkanlığı’nın önerisi üzerine, içeriğine bakılmaksızın, Alan Dışı Seçmeli bir ders yerine sayılarak yönetim kurulu kararı ile not dönüşümü yapılabilir.

Not: Yukarıdaki Alan dışı seçmeli ders yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olduğu halde başarılı olduğunuz derslerden muaf olmadığınız dersinizin olduğunu düşünüyorsanız Fakülte Sekreterliğine dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Muafiyetler 22.10.2020 tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebilirsiniz.