İnşaat Mühendisliği Bölümü

Staj İşlemleri

 

STAJ AKIŞ DİYAGRAMI

 • Öğrenci, staja başlamak için gerekli olan ve Bilgisayar Mühendisliği ilgili web sayfasından ya da Mühendislik Mimarlık Fakültesi ilgili birimlerinden temin edilecek,
  • Staj Yeri Bildirim Formu (1 adet)
  • Dekanlıktan Staj Yapılan Kuruma (2 adet)
  • Staj Yeri Onay Formu (2 adet)
  • Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (1 adet)
  • Staj Defteri (1 adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  • Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu (1 adet)

belgeleri doldurur, formlarda belirtilen yetkili kişilere onaylatır.

 
 • “Staj Yeri Bildirim Formu” ile Bilgisayar Mühendisliği Staj Komisyonuna, Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden üç hafta öncesine kadar, başvurur.
 
 • Staj yeri ve tarihleri kabul edilen öğrenciler Staj Komisyon Başkanı onaylı “Dekanlıktan Staj Yapılan Kuruma” formunun bir adetini staj yapacağı kuruma teslim eder.

Kurum kaşeli ve fotoğraflı kabul yazısını içeren “Staj Yeri Onay Formu” (2 adet) ile birlikte diğer tüm belgeleri ilgili staj komisyon üyesine belirtilen tarihler aralığında teslim eder. Başlangıç kısmı staj komisyonu başkanı tarafından onaylanmış “Staj Defteri” ni teslim alır.

(Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden iki hafta öncesine kadar)

 • Öğrenciler stajlarına onay aldıktan sonra başlayabilirler. Onay olmadan başlanan stajlar geçerli değildir. Staj yeri kabul edilip onaylanan öğrenci, onaylanan yerde staja başlamak zorundadır. Staj yapılacak bazı kuruluşların öğrencilerden istediği gerekli belgeler (sabıka kaydı vb.) öğrencinin müracaatı üzerine Fakülte Sekreterliği tarafından önceden hazırlatılır.
 
 • Staj komisyonu üyesi, stajını onayladığı öğrencilerin staj yerlerini, staj türlerini ve stajın onaylanma tarihini içeren listeyi imzalayarak başvuru tarihleri sonunda elektronik bilgi sistemi üzerinden Bölüm Başkanlığı’na sunar, her öğrenci için ayrı düzenlenmiş bir dosya içinde,
  • Staj Yeri Onay Formu (1 adet)
  • Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (1 adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

belgelerini belirtilen tarihlerde Muhasebe birimine teslim edilmek üzere Fakülte Sekreterliğine teslim eder. Bölüm Başkanlığı tarafından Staj Komisyonuna iletilen liste dosyalanır ve saklanır.

(Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden sonraki iş günü)

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

Öğrencilerin “Staj Yeri Bildirim Formu” ile Bilgisayar Mühendisliği Staj Komisyonuna başvurması   ——>   (Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden üç hafta öncesine kadar)

Öğrencilerden staj yeri ve tarihleri kabul edilenlerin duyurulması   ——>   (Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden iki hafta öncesine kadar)

Öğrencilerin staj için gerekli tüm belgelerin Staj Komisyonuna teslimi için son tarih   ——>   (Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden bir hafta önceye kadar)

Staj Komisyonunun tarafından sigorta işlemleri için gerekli belgelerin, muhasebe birimine verilmek üzere, Fakülte Sekreterliğine teslim tarihi   ——>   (Akademik takvimde belirtilen Derslerin Sonu tarihinden bir gün sonra)

Öğrenci tarafından Staj Defteri ve Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu’nun Staj Komisyonuna teslim tarihi   ——>   (staj çalışmasını izleyen öğretim yarıyılı Akademik Takvimde belirtilen Derslerin Başlangıcı tarihinden itibaren en geç üç hafta içerisinde)